วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ร้านแดก บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี