วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำน้ำดื่มมามอบให้ จำนวน 60 แพ็ค และกาแฟ 3in1 จำนวน 2 ลัง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี