วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คุณอำนวย สุรัตน์ นำอาหารมาบริจาค จำนวน 160 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี