วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คุณวิมล รัตนกิตติอาภรณ์  บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี