วันที่ 27 เมษายน 2564 หมู่บ้านนนท์ณิชา มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 ชุด ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง