วันที่ 27 เมษายน 2564 บริษัทสามเสนวิลล่า บริษัทธรรมรักดี และการข่าวพญาเจ่งนนทบุรี สนับสนุน น้ำดื่ม 80 ลัง และ บริจาคน้ำดื่ม ขวดเล็ก 109 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี