วันที่ 27 เมษายน 2564 คุณสมร เกษมสุทธิ์ และครอบครัว มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง