วันที่ 27 เมษายน 2564 คุณจิตติ รัชไชยบุญ และห้องอาหารสีฟ้า สนับสนุนอาหาร ให้กับเจ้าหน้าที่ห้อง ARI และเจ้าหน้าที่ Ward 7 จำนวน 60 กล่อง