วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าอาวาสวัดตะเคียน บริจาคกระดาษทิชชู่ จำนวน 200 แพ็ค และทิชชู่แบบม้วน จำนวน 4,800 ม้วน ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี