วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัทแมนนี 99 ยูเอสเอ จำกัด บริจาคตู้เย็น ขนาด 14.2 คิว จำนวน 1 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี