วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณสิริกาญจน์ วัฒนกูล บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี