วันที่ 26 เมษายน 2564 ข่าวคนนนท์ ได้นำน้ำดื่ม และของใช้ทั่วไป มาสนันสุนนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง