วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 คุณนพวรรณ ตันติวัชรนนท์ และครอบครัว บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ,กาแฟสำเร็จรูป จำนวน 4 แพ็ค พร้อมแก้วกระดาษ ,มาม่าแบบถ้วย จำนวน 7 แพ็ค ,ขนมเค้ก จำนวน 1 ลัง ,น้ำเก๊กฮวย จำนวน 100 ขวด และกระดาษทิชชู่ จำนวน 16 เเพ็ค มามอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี