วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นำข้าวกล่อง จำนวน 120 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี