วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณมงคล-คุณยุวดี พัฒนศักดิ์ภิญโญ มอบ ตู้เย็น SHARP 2 ประตู ขนาด 18.4 Q ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี