วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณชาญชัย ปิยวัชรจิตร  นำอาหาร จำนวน 200 กล่อง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี