วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณจริยา อิสสริยะกุล บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 8 กล่อง และหน้ากากอนามัยแบบผ้าอีก จำนวน 1 แพ็ค มามอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี