วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย นำอาหารกลางวัน และขนม มาบริจาค จำนวน 150 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี