วันที่ 24 มิถุนายน 2564 คุณสมพล ชูสง การ์เนอร์ บริจาคผลไม้ จำนวน 4 ลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี