วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สมาชิกหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส นำขนมหวาน จำนวน 25 ถ้วย มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี