วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คุณชมพูนุช พงษ์มาลา (หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส) นำน้ำกระชาย และน้ำขิง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี