วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นำอาหารแห้ง หมูสวรรค์ กาแฟ และน้ำพริก มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี