วันที่ 23 เมษายน 2564  ร้านอาหารสีฟ้า นำอาหารมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบคุณร้านอาหารสีฟ้าเป็นอย่างยิ่ง