วันที่ 23 เมษายน 2564  น.ส.มณทิชา วัฒนะ และครอบครัว (เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพฯ) นำน้ำดื่ม และอาหารมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบคุณ น.ส.มณทิชา วัฒนะ และครอบครัวอย่างยิ่ง