วันที่ 23 มิถุนายน 2564 บริษัทโรงสีเอกไรซ์ จำกัด บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 150 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี