วันที่ 22 มิถุนายน 2564 คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฎ นำข้าวกล่องจากร้าน The White Bowl จำนวน 150 กล่อง มาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี