วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 สส.อุดมเดช และ สจ. ได้นำอาหาร ข้าวกล่อง ผลไม้ และเครื่องดื่ม Amezon มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ