วันที่ 21 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดฯ มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพค สนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี