วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ร้านแดก นำข้าวหน้าหมูสเต๊ะ จำนวน 60 กล่อง มาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี