วันที่ 21 มิถุนายน 2564 คุณปิยนันท์ แจ่มศิริ นำอาหารก๋วยเตี๋ยวหลอด และบะหมี่แห้ง จำนวน 100 ชุด มาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี