วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ร้านโรตีชาชัก บริจาคน้ำชา และขนมโรตี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี