วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คุณวิริยา จามีกรรักษ์ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 140 กล่อง น้ำดื่มวิตามิน จำนวน 144 ขวด แอลกอฮอล์เจล และแบบสเปรย์ จำนวน 140 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี