วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คุณชยณัฏฐ์ ลีลามณีพงศ์ บริจาคเครื่องฟอกอากาศ (สำหรับห้องขนาด 30 ตารางเมตร) จำนวน 3 เครื่อง สบู่เหลวล้างมือ จำนวน 20 ขวดเล็ก และแกลลอนสำหรับเติม จำนวน 8 แกลลอน ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี