วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 คุณวรนันต์ ร้านข้าวผัดปูราชพฤกษ์‘ บริจาค surgical mask จำนวน 38 กล่องเล็ก ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี