วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กองทุนน้องเพิร์ล ดญ.ณภัทร แก้วบริสุทธิ์ Page : Kid-dee และกลุ่มเพื่อน ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง เครื่อง high flow จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี และอาหารผัดไท จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจ