วันที่ 2 มิถุนายน 2564 มูลนิธิธรรมสภาบันลือธรรม บริจาคข้าวผัดหมู จำนวน 50 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี