วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ครอบครัวชาญชลยุทธ และ ครอบครัวคุณสมิตปัญญา บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี