วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คุณบุญชู  คุณนิตยา บุญเวช คุณน้อย แซ่ริ้ว คุณกฤตย์ และคุณเติมสิริ ริ้วเลิศศิริกุล ได้นำอาหารกลางวันมามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี