วันที่ 17 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองนายกเหล่ากาชาดฯ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นนทบุรี ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี นายอำเภอบางกรวย ปลัดอำเภอ เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนอาหารสำหรับผู้ป่วยเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยมอบอาหารซึ่งได้รับการสนับสนุน ดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดฯ สนับสนุน อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน กาแฟกระป๋อง เจลล้างมือ
2.แม่บ้านมหาดไทยฯ สนับสนุน ขนมขบเคี้ยว
3.นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สนับสนุน อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน
4.นางญาณกร สุดประเสริฐ สนับสนุน ซาลาเปา กาแฟสำเร็จรูป โอวัลติน และขนมปังยูโร่
5.นายอำเภอบางกรวย สนับสนุน อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน
6.นางพิกุล ผลบุญ สนับสนุน สนับสนุนบุคลากรในการแพคข้าวกล่อง