วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัทบีควิก พระราม5 สนับสนุนเปลี่ยนยางรถ Ambulance  ของโรงพยาบาล จำนวน 2 คัน โดย บริษัทบีควิก พระราม5 ห่วงใยความปลอดภัย ของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ต้องใช้รถยนต์เพื่อใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง