วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ร้าน Present Moment Cafe บริจาคน้ำอ้อยคั้นสด กาแฟ ชาเขียว และโกโก้ จำนวน 104 ขวด ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี