วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 THE PIzza Company บริจาคพิซซ่า กล่องเล็ก จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี