วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คุณสิริรักษ์ รักษ์ศรีทอง และคุณศิริรัฐ โชติเวชการ บริจาคข้าวกล่องจำนวน 121 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี