วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะจุลธรรม นำ Snack box การบินไทย จำนวน 50 กล่อง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี