วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มูลนิธิHeartMade นำผลไม้ (มะม่วง) จำนวน 80 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี