วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัท TPS นำข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง พร้อมชุดแอดมิท จำนวน 50 ชุด บรรจุในถุงกระดาษเพื่อให้กับคนไข้ ,สาย Suction จำนวน 50 เส้น ,กระเป๋าผ้า จำนวน 11 ใบ มามอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี