วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงดารินทร์ นำไอศกรีมผลไม้ จำนวน 100 แท่ง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี