วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คุณนาถวดี สุวรรณ์ และครอบครัว นำข้าวกระเพรา+ไข่ดาว จำนสน 50 กล่อง น้ำอัดลม จำนวน 1 แพ็ค ,น้ำวิตามิน จำนวน 1 ลัง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี