วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 หจก.ยางสายสอง บริจาคอาหาร จำนวน 20 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี