วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริษัท PN Inter Corporation นำข้าวกล่อง และน้ำดื่ม มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี